2

3 items in your shopping cart.

Masta Kids Fashion

Price: $80.00

Quantity: 1

Masta Kids Fashion

Price: $80.00

Quantity: 1

thaoduocnamtramy

Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Việc truy cập và sử dụng các tiện ích trên Website: và thanh toán online khi khi khách hàng trải nghiệm mua sắm tại Website thaoduocnamtramy.com là hoàn toàn do khách hàng tự nguyện, trên cơ sở đồng ý với các chính sách thu thập, sử dụng cũng như chính sách bảo mật thông tin của Hà Vy.
Thông tin liên quan đến khách hàng sẽ được Hà Vy thu thập theo các phương thức:
+ Khách hàng tự nguyện đăng ký làm thành viên trên website để được nhận các thông tin mới nhất từ Hà Vy hoặc được tham gia đánh giá, mua hàng trực tuyến và nhận được sự trợ giúp trực tuyến tốt nhất tại website.
+ Thông qua địa chỉ IP của thiết bị mà từ đó khách hàng truy cập vào website.
+ Thông qua các thao tác truy cập, xem sản phẩm, tin tức, mua hàng của khách trên website.
+ Thông qua việc cung cấp một cách chính xác thông tin địa chỉ, điện thoại, email của khách hàng khi mua hàng trực tuyến trên website.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin liên quan đến khách hàng được Hà Vy sử dụng hoàn toàn trong nội bộ vào các mục đích:
– Nhằm cải thiện chất lượng website cũng như dịch vụ một cách tốt nhất để thỏa mãn các nhu cầu mua sắm, tra cứu của khách hàng.
– Nhằm cung cấp những thông tin mới hoặc nổi bật nhất liên quan đến các sự kiện mua sắm, hàng hóa, dịch vụ Hà Vy theo mong muốn của khách hàng.
– Nhằm tư vấn, hỗ trợ chi tiết, kịp thời những vấn đề liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, chính sách của Hà Vy theo yêu cầu khách hàng.
– Nhằm cung cấp cho các đối tác một phần thông tin liên quan đến vấn đề thanh toán trực tuyến hoặc giao hàng (nếu có) trên cơ sở bảo mật tuyệt đối để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
– Nhằm cung cấp cho các cơ quan pháp luật trong trường hợp được yêu cầu để phục vụ công tác điều tra (nếu có).

3. Thời gian lưu trữ thông tin
– Thông tin truy cập các liên kết website và địa chỉ IP của khách hàng tại mỗi lần truy cập sẽ được lưu trên máy chủ của Hà Vy trong khoảng thời gian tối đa 1 năm.
– Các thông tin khách hàng đăng ký tự nguyện trên website (thông tin đăng nhập, địa chỉ email) sẽ được lưu trữ lâu dài, trừ trường hợp khách bỏ đăng ký hoặc Hà Vy loại bỏ vì các lý do vi phạm cá nhân.
– Các thông tin về phiên truy cập của khách được lưu trên cookies của trình duyệt web sẽ được xóa theo các thiết lập của khách tại trình duyệt cá nhân.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Các thông tin khách hàng đăng ký tự nguyện trên website sẽ được tiếp cận và quản lý bởi Hà Vy.Ngoại trừ các trường hợp về “Sử dụng thông tin cá nhân” như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân Quý khách hàng ra ngoài.
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của Quý khách hàng sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về chính sách bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
– Khi có yêu cầu của các cơ quan Pháp luật.
– Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước Pháp luật.
– Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên Hà Vy.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình
Thông tin liên quan đến khách hàng sẽ được Hà Vy sử dụng trong nội bộ công ty, được lưu trữ trên webserver và hệ thống phần mềm quản lý khách hàng.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
Quý khách hàng đã đăng ký tài khoản cá nhân trên website Hà Vy.vn sẽ được cung cấp thêm chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân mỗi khi đăng nhập vào website.
Quý khách hàng cũng có thể đăng nhập vào trang web để tắt tính năng “nhận thông báo” mỗi khi có tin tức hay chương trình mới của Hà Vy.